Mot bakgrund av den skadliga effekt som oxidativ stress har på kroppen så är det angeläget att ha en så låg nivå som möjligt. Förhöjda värden antyder ett omedelbart behov av extra tillförsel av effektiva antioxidanter. För att kunna bedöma om detta behov föreligger såväl som effekten av behandling behövs därför bra mätmetoder av oxidativ stress.

Tidigare har krävts omfattande laboratorieanalyser av oftast både blod- och urinprov. Med en ny teknik/metod - FRAS (Free Radical Analytical System, IRAM Srl ) - kan nu den oxidativa stressnivån mätas direkt via ett enkelt prov som endast kräver ett par droppar blod. Analysen utförs direkt efter provtagning varför besked om den oxidativa stressnivån (U.Carr) erhålls inom några minuter.

Tolkning av resultat
Höga värden på oxidativ stress betyder inte att man har någon manifest sjukdom , men det indikerar alltid en ökad risk för senare effekter om det inte åtgärdas. Många sjukdomar, inflammationer, infektioner , dålig blodcirkulation m.m. försämras av en ökad radikalgenerering. Samtidigt ger dessa tillstånd i sig själv upphov till radikalbildning varför det lätt blir en ond cirkel som kräver ett ordentligt antioxidanttillskott. Flera studier har också visat på en snabb och god effekt på oxidativ stressnivå vid supplementering med antioxidanter.

För att motverka en ökad oxidativ stress är det lämpligt att utgå från ett generellt bastillskott av antioxidanter. Detta bör innehålla både vatten- och fettlösliga antioxidanter och med fördel inkluderas någon karotenoid och flavonoid eftersom dessa är mycket kraftfulla antioxidanter.

Bedömning Mätvärde Rekommenderat tillskott
     
Normal oxidativ stress 200 - 300 U.Carr 0
Gränsvärde 300 - 335 U.Carr ½ bastillskott
Oxidativ stress  335 - 380 U.Carr   1 bastillskott
Hög oxidativ stress  380 - 500 U.Carr  1 ½ bastillskott  
Mycket hög oxidativ stress >500 U.Carr       2 bastillskott

Vad är symptomen?
Håravfall, hudåkommor, allergier, migrän, atrit, benskörhet, gikt, ledvärk, myalgi, urinvägsproblem, diabetes, mensvärk, trötthet, lågt allmäntillstånd, fria radikaler, oxidativ stress mm.

Vad hjälper vi till med.
Du får även syra/bas-kostråd och tips om matkomplettering. Det viktigaste är att du går frisk. I rätt inre miljö trivs inga sjukdomar, varken psykiska eller fysiska.
Dessa Biologiska mediciner kan bestå av pH-reglerande mineraler, tarmbakterier, omega 3, 6 och 9, medicinska bad, vitaminer, bittermedel för lever och galla, örtté för njurar/urinvägar, tarmstimulerande medel mm.

Tillbaka till toppen

© 1996 - 2024 Huntingford Hår - Hud - Hälsa