Inledning
Intresset för samband mellan kost och hälsa har alltid varit stort, och på senare år har forskare allt mer intresserat sig för detta ämne. Mycket av debatten har framför allt gällt fettet i kosten och betydelsen för utveckling av cancer, fetma, åder-förkalkning ( arteroskleros) och andra s.k. folksjukdomar.Även fiberinnehållet i kosten har tilldragit sig stort intresse. Det senaste decenniet har dock en ny grupp av ämnen i vår näring, -- antioxidanter--, fått ett ökat utrymme inom både medicinsk forskning och massmedia. Kunskapen om att antioxidanter är nödvändiga för att undvika skador i människokroppen fördjupas allt mer.

Antioxidativ stress

Antioxidanter - kroppens försvar mot fria radikaler
Antioxidanternas uppgift i kroppen är att neutralisera och oskadliggöra s.k. fria radikaler som ständigt bildas i samband med energiomsättningen i våra celler. Experimentella studier har visat att fria radikaler bl.a. kan skada arvsmassan i cellerna (DNA), förändra viktiga proteiners funktion och oxidera fleromättat fett. De startar därmed destruktiva processer som kan ge upphov till ohälsa och sjukdom.

Exempel på tillstånd som har koppling till oxidativa skador från fria radikaler

· Åldrande · Hjärt-kärl sjukdom 
· Cancer · Inflammatoriska tillstånd
· Alzheimers sjukdom · Grå starr
· Åderförkalkning · Reumatism

Fria radikaler - Oxidativ Stress
Syre, som behövs för livets fortbestånd, är också paradoxalt den största källan till bildande av fria radikaler. Den viktigaste uppgiften för syre är att i alla celler reagera med olika kända substanser. Vid denna oxidations-process ( förbränning ) frigörs livgivande energi samtidigt som vatten och koldioxid bildas. Några procent av syret reagerar dock annorlunda och en fri radikal, superoxid, bildassom snabbt reagerar med andra ämnen varvid nya radikaler bildas i en kedje-reaktion. Bl.a. bildas hydroxylradikalen som biologiskt är den mest reaktiva och toxiska substans man känner till.

Vissa enzymer i levern som sköter nedbrytning av toxiska substanser t.ex. kemikalier, farmaka etc. medverkar också till en ökad produktion av fria radikaler.

I kroppen förekommer också en medveten aktiv produktion av superoxid-radikaler. Vissa celler i vårt immunförsvar använder radikaler för att angripa och döda bakterier som inte har något försvar mot radikaler. All belastning frän fria radikaler gör att kroppen är utsatt för en Oxidativ Stress. För att minimera den skadliga effekten krävs därför att man har bra med antioxidanter i kroppen.

Frukt och grönt, bra och naturlig källa av antioxidanter
Frukt och grönsaker innehåller många olika typer av antioxidanter. De mest kända är C- och E- vitamin samt betakaroten. Även innehållet av vissa mineraler har betydelse. Alla dessa ämnen behövs också för andra biokemiska funktioner och livets fortbestånd och är därför essentiella näringsämnen dvs. vi kan inte vara dem förutan. Vår kost innehåller emellertid en hel del andra substanser som är mycket potenta antioxidanter. I huvudsak brukar man nämna 2 grupper, karotenoider och flavonoider.

Karotenoider är gula och röda växtfärgämnen varav mest känt är karoten i morot   och lykopen i tomat. Som antioxidant är lykopen mer än dubbelt så effektivt som betakaroten. Flavonoider förekommer också i grönsaker och frukt men även i  te, rött vin och fruktjuicer. Grönt te har ca. 6 gånger mer anti-oxidantiv effekt än svart te sannolikt p.g.a att fermenteringen påverkar flavonoiderna. 

Tillbaka till toppen

© 1996 - 2024 Huntingford Hår - Hud - Hälsa