Behandling av kroppens inre miljö med naturenlig medicin.
Sjöar kalkas, skogar dör av försurning, men vad gör vi människor för att undvika att vår kropp försuras?. Försurningen är inte bara ett begrepp, den är orsaken till en mängd sjukdomar. Ju mer syror - ju mer väteöverskott - det är i en sjö eller i en människokropp ju mindre utrymme finns det för det livgivande syret. Där av all försämring i vår natur och dess beträdare, t.ex. människan.

Det sjunkande pH´t i oss, och omkring oss skapar mängder av försurningsskador - sjukdomar. Var basisk inte tvärt om. Vi människor påverkas när vi utsätter oss för SUR svavelhaltig luft, kemikaliebehandlat vatten och förvanskad förda.
Detta tillsammans med felaktig kost och tankevanor, stress osv ger på sikt olika åkommor, dvs obalanser.


För aktuella priser se prislista »klicka här«

Blodanalys

Förutom en blodanalys får du även syra/bas-kostråd och tips om matkomplettering. Det viktigaste är att du går FRISK. I rätt inre miljö trivs inga sjukdomar, varken psykiska eller fysiska

Tillbaka till toppen

© 1996 - 2024 Huntingford Hår - Hud - Hälsa